Algemene Voorwaarden

Websonik - Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle gesloten overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Websonik, hierna ook te noemen WS.

Artikel 1: Overeenkomst, offerte en bevestiging

Al onze offertes zijn 1 maand geldig. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar er wel mee instemt dat WS begint met het uitvoeren van de opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken binden WS pas nadat deze schriftelijk door WS zijn bevestigd. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen verstrekt, of eerder heeft verstrekt, dient hij WS hiervan op de hoogte te stellen.

Lees meer...

Privacy Policy

Websonik respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log in or Aanmelden